Privaatsus


Kohvik Rannapaargu ei kogu kodulehe kaudu klientide andmeid. Klientide andmeid kogutakse vaid juhul, kui klient avaldab e-posti või telefoni teel soovi ette tellida lauda või broneerida ruume ürituste korraldamisks. Rannapaargu küsib vaid teenuse osutamiseks vältimatult vajalikke andmeid. Klientide andmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele.